Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 18.30 i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport 2016 til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab
    i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen samt henlæggelse til Sparekassen Vendsyssels
    Fond

5. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Bemyndigelse

9. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand