Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel og MinForening vil sammen sikre den lokale sammenhængskraft

Sparekassen Vendsyssels logo er efterhånden at finde mange steder, hvor lokal sport og foreningsliv eksisterer. Synligheden i de lokale sportsforeninger er et udtryk for den støtte til lokalsamfundet, som er en meget vigtig del af Sparekassen Vendsyssels værdigrundlag.

Da MinForening henvendte sig til Sparekassen Vendsyssel med et ønske om et fremtidigt samarbejde, var det ud fra en erkendelse af, at de to virksomheder opererer ud fra et fælles mål om at støtte det lokale foreningsliv.

MinForening er en app, som udgør et kommunikationsredskab til at håndtere en forenings aktiviteter. Formålet med redskabet er at skabe bedre betingelser for foreningslivet, så flere mennesker får tid og lyst til at indgå i det fællesskab, som tusindvis af frivillige ildsjæle hver dag knokler for at skabe. Med dette værktøj vil den enkelte holdleder, træner eller medlem opleve en simplere kommunikationsproces, som frigør mere tid til andre formål.

Sparekassen Vendsyssel genkendte hurtigt sine egne værdier i MinForenings formål. Sammen med lokale foreninger har Sparekassen Vendsyssel igennem hele værktøjets udviklingsperiode været en fast støtte, og appen er nu klar til at indtage markedet og varetage foreningernes kommunikation.

Sparekassen Vendsyssel og MinForening håber på et langt fremtidigt samarbejde. Sammen vil de to virksomheder arbejde for, at de danske foreninger går en lysere fremtid i møde.

I kan blive klogere på appens formål og funktioner på MinForenings hjemmeside, ligesom I kan følge MinForening på LinkedIn og Facebook.