Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel har udstedt hybrid kernekapital

Sparekassen har udstedt hybrid kernekapital for nominelt DKK 200 mio. med valør 29. juni 2018.

Udstedelsen forrentes med CIBOR3 med tillæg af et kreditspænd på 5,125 %, som er fast i hele perioden. Renten for den første renteperiode er fastsat til 4,8225 %.