Sparekassen Vendsyssel
  Ulykkesforsikring
 
Ulykke

Ulykke

Ulykkesforsikring
Børneulykkesforsikring
En ulykkesforsikring skal give dig en økonomisk håndsræk­ning, hvis du bliver invalid efter en ulykke. Vores ulykkesforsik­ring udbetaler erstatning fra 5% eller 10% varigt mén. Pengene kan bruges til alt: Hjælpeindret­ninger i din bolig, medicin, privat- hospital eller rekreation - det bestemmer du selv.
 
Hvorfor er en ulykke bedre dækket i Privatsikring?
Hos Privatsikring er en ulykke simpelthen - "en pludselig hæn­delse, der forårsager person­skade". Det betyder, at flere skader nu er omfattet af ulyk­kesforsikringen, lige fra løfte­skader til besvimelsesskader, bare de sker pludseligt. Her er nogle eksempler på skader, som Privatsikring vil kunne dække som ulykke:
 

Peter skal flytte sin sofa, og idet han løfter, mister han balancen, og det giver et smæld i ryggen. Diskuspro­lapsen medfører et varigt mèn på 30%, som giver invaliditetserstatning. Derud­over dækkes udgiften til kiropraktorbehandling.

Monica får et ildebefindende på badeværelset og besvi­mer. I faldet rammer hun flisegulvet, så hun ødelægger 4 tænder. Ulykkesfor-sikrin­gen med tandskadedækning betaler tandlægeudgifterne fuldt ud.

Poul spiller fodbold med sine børn og falder uheldigt, da han skal tæmme en bold. Et ledbånd bliver revet over, men det medfører ikke noget varigt mén. Til gengæld er der udgifter til genoptræning hos en fysioterapeut, og det betaler ulykkesforsikringen.


Heltid eller fritid?
Det kan være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid. Udfører du arbejde ? lønnet eller ulønnet - for andre (venne­tjenester), er det arbejdstid. Det gælder f.eks., hvis du hjælper naboen med at skubbe hans bil i gang eller bygge hans carport. Og ved ulykke i arbejdstiden er du ikke dækket af en fritids­ulykkes-forsikring.

Derfor anbefaler vi altid en heltidsulykkesforsikring, så er du dækket hele døgnet.

Du vælger selv, hvor meget du vil have dækket.

Ud over invaliditetsdækningen kan du vælge en række dæk­ninger for at tilpasse forsikrin­gen efter dit eget behov. På den måde betaler du for det, du har brug for - og kun det.

Tilvalgsdækninger til ulykkesforsikring:

Tillægserstatning
Kommer du ud for en alvorlig ulykke, der medfører invaliditet på 30% eller derover, fordobler vi din udbetaling. Eksempelvis kan en diskusprolaps blive vurderet til 30% varigt mén.

Har du valgt en forsikringssum på 1.500.000 kr. ved invaliditet og tillægserstat-ning, vil du ved 30% invaliditet få udbetalt erstatning på 900.000 kr. i stedet for 450.000 kr.

Tandskade - men også tyggeskade
Har du valgt tandskadedæk­ning, dækker vi skade på dine tænder i forbindelse med en pludselig hændelse, men derudover dækker vi også skader på tænderne i forbin­delse med spisning, hvis der har været en unormal genstand i maden for eksempel en sten i rugbrødet.
 
Børn
Børn skal naturligvis også være omfattet af en ulykkesforsikring. Hos Privatsikring dækker børneulykkesforsikringen hele døgnet, også hvis børnene kommer til skade i forbindelse med et eventuelt fritidsjob, eller mens de løber et ærinde for naboen.

Privatsikring dækker rådighedsbeløb op til 150.000 kr., hvis dit barn kommer ud for en ulykke, hvor man forventer en méngrad på over 30 %.

Du skal kun købe én børneulykkesforsikring hos os - den omfatter nemlig alle dine børn indtil det 18. år.
 
Sportsskader
Langt de fleste dyrker sport enten som motionister eller i konkurrence. Og der sker også ulykker ved sport, der kan medføre invaliditet. Vores ulykkesforsikring omfatter de fleste sportsgrene, for eksempel ishockey, kampsport, ridning, håndbold og fodbold, men også mere ekstreme sportsgrene som eksempelvis dykning, bungy-jump, river-rafting, rapelling og klatring på klatrevæg.
 
Boksning, faldskærmsudspring, motorløb og bjergklatring er det, vi kalder farlig sport. Den almindelige ulykkesforsikring dækker enkeltstående hændelser.
 
Straks-erstatning
Hvis du ved et ulykkestilfælde for eksempel brækker et ben, kan det for en periode medføre nogle besværligheder i hverdagen. Hvordan skal du klare opgaverne derhjemme, handle ind, hente og bringe børn, komme til og fra arbejde og så videre. Måske kunne det være rart at købe sig til hjemmeservice eller lignende.

Hjælpen kan du betale med vores Straks-erstatning. Dækningen giver dig en udbetaling på 1% af invaliditetssummen på din ulykkesforsikring ved udvalgte skader, for eksempel brud på arme og ben, overrevet akillessene eller korsbånd.

Udbetalingen sker senest 14 dage efter, at du har anmeldt skaden til os, og den er uafhængig af, om du bliver invalid.

En forsikringssum ved invaliditet på 1.500.000 kr. giver en Straks-erstatning på 15.000 kr., som du frit kan disponere over og for eksempel betale "hjemmehjælpen" med.
 
 
Hændelsesforsikring
Hændelsesforsikringen er en særlig forsikring til dig, der er fyldt 50 år. Forsikringen
giver dig erstatning med det samme, hvis du for eksempel får brud- eller tandska-der.
 
 
 
Kontakt Forsikringscentret
Har du spørgsmål til dine forsikringer, kan du kontakte en af vores forsikringsrådgivere.

 
Nyttige links
 

 
arrow  SOS
 
Når ulykkken er ude...
Får du en skade, skal du kontakte Privatsikring
tlf. 70 11 17 07