Sparekassen Vendsyssel

Redegørelser fra Finanstilsynet 

Finanstilsynet fører som offentlig myndighed tilsyn med de danske pengeinstitutter og sikrer, at gældende regler og love overholdes.

Finanstilsynet undersøger løbende de danske pengeinstitutter og udarbejder efterfølgende en redegørelse, som pengeinstituttet skal offentliggøre senest 3 hverdage efter modtagelsen.

I øjeblikket foreligger der ikke nogen aktuelle redegørelser, som Sparekassen Vendsyssel har modtaget fra Finanstilsynet.
   
Bestil et møde med os
Bestil møde
 
Fakta om sparekassen
407 medarbejdere.
27 afdelinger i Vendsyssel, Han Herred, Vestjylland og Thy.
3 afdelinger i Aalborg og 1 afdeling i København.
 
Ca. 114.000 kunder, heraf ca. 38.000 garanter.