Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde

                       tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18.30
                        i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport 2017 til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab
    i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen.

5. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

6. Nye vedtægter

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand

Bestil et møde med os
Bestil møde