Sparekassen Vendsyssel

Det lokale erhvervslivs pengeinstitut

Lige siden sparekassens etablering i 1871 har det været en væsentlig del af vores idé- og forretningsgrundlag at fungere som det lokale erhvervslivs finansielle sparrings-partner for derigennem at sikre udviklingen af de lokalsamfund, som vi er en del af.
 
Vi har i alle årene været tro mod dette formål, og har derfor koncentreret indsatsen om at opbygge tætte relationer med vores lokale erhvervs- og landbrugskunder.
 
Lokalt nærvær med et stærkt bagland
Med flere hundrede års erfaring i bagagen tør vi derfor godt love, at du som erhvervs- eller landbrugskunde i Sparekassen Vendsyssel får en stærk lokal sparringspartner, som er parat til at yde dig tæt kontakt, dialog og service i dagligdagen. Og skulle behovet opstå har din lokale rådgiver en hærskare af eksperter i ryggen.
 
Handlekraft og direkte kommunikation
Sund fornuft og handlekraft er nogle af vores kerneværdier, som også afspejler sig i forholdet til vores erhvervskunder. Din rådgiver er derfor i stand til at træffe hurtige beslutninger til gavn for dig og din virksomhed.
 
Et stærkt serviceapparat står til din rådighed
Ud over finansiering og rådgivning kan vi også hjælpe din virksomhed med en lang række administrative opgaver.
 
Seriøs sparring kan ses på bundlinjen
På den måde kan vi give dig kompetent rådgivning, seriøs sparring og en professionel service, som kommer hele vejen rundt.
 
Vi har jo et fælles mål - at styrke din virksomhed.