Sparekassen Vendsyssel

Information om investering

På denne side finder du uddybende information om, hvordan vi håndterer investering i Sparekassen Vendsyssel.

Ikke uafhængig rådgivning

Investeringsservice
Vil du gerne investere - og have mulighed for at få mere ud af dine penge? Så kan vi hjælpe med rådgivning og værktøjer, der gør det nemt for dig at vælge, hvordan du vil investere - uanset om du vil gøre det selv eller med hjælp fra os.

Provisioner fra samarbejdspartnere
Sparekassen modtager provision eller andre ydelser igennem samarbejde med andre finansielle virksomheder. Ingen medarbejdere i sparekassen modtager provision eller bonus fra vores samarbejdspartnere.

Formidlingsprovision og ÅOP på investeringsforeningsbeviser
Sparekassen modtager provisioner fra et bredt udvalg af investeringsforeninger.
I din netbank kan du finde oplysninger om formidlingsprovision og ÅOP på den enkelte investeringsforeningsafdeling.

Interessekonfliktpolitik
I sparekassen har vi en skriftlig politik for, hvordan vi identificerer og behandler eventuelle interessekonflikter.

Handelssteder
Her kan du se, hvilke børser og finansielle institutioner sparekassen handler med.

Depotbestemmelser
Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i sparekassen indeholder en generel orientering om de vilkår der gælder for dit depot.

Regler for handel med værdipapirer
Disse betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i sparekassen. I øvrigt gælder sparekassens "Almindelige forretningsbetingelser" i det omfang disse ikke udtrykkeligt er fraveget.

Ordreudførelsespolitik
Når sparekassen udfører din fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med vores opstillede ordreudførelsespolitik.

Best Execution rapport for 2017

Basisoplysninger om finansielle instrumenter
Dette dokument indeholder nyttig information om de forskellige typer af værdipapirer: obligationer, aktier, investeringsbeviser samt strukturerede produkter.

ÅOP og IHO for danske investeringsforeninger
Her kan du se ÅOP og IHO for de enkelte investeringsforeninger. 

Bestil et møde med os
Bestil møde
 
Samarbejdspartnere
Du kan finde forskellige informationer om vores samarbejdspartnere, herunder ÅOP-nøgletal, prospekter og central investorinformation for de enkelte investerings-afdelinger, ved at besøge nedenstående links.