Sparekassen Vendsyssel

Trafiklys, som er placeret på en graf

Risikomærkning af investeringsprodukter

Vi har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt disse produkter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten kan du danne dig et overblik over vores inddeling af investeringsprodukter.
 
Farverne afspejler risikoen for tab ved investering, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering, og de mulige konsekvenser den kan få.
 
 Billede af grønt trafiklys
I den grønne kategori indgår de typer af investerings-produkter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille.
 
 
Billede af gult trafiklys
Den gule kategori indeholder investeringer, der indebærer en større risiko for tab, end det er tilfældet for investeringer
som er placeret i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter.
 
 
Billede af rødt trafiklys

For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb.

 
Det er vigtigt, at du er opmærksom på nedenstående punkter, når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter:
  • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
  • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering tages ikke med i betragtning ved kategoriseringen.
  • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
  • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, der er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, der indgår i din portefølje.
  • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere den.

Download hele teksten om risikomærkning af investeringsprodukter (PDF-fil)

Bestil et møde med os
Bestil møde
 
Relevante links
green_link  SKAT

green_link  IFR

 
Samarbejdspartnere
Du kan finde forskellige informationer om vores samarbejdspartnere, herunder ÅOP-nøgletal, prospekter og central investorinformation for de enkelte investerings-afdelinger, ved at besøge nedenstående links. 
Disclaimer
Informationer på denne hjemmeside er udarbejdet af Finanscenter Vendsyssel, som generel information for modtageren. Oplysningerne skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og bør ikke alene danne grundlag for en beslutning om køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale.