Sparekassen Vendsyssel

Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018

Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018

Sparinvest lancerer en ny akkumulerende afdeling - Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018.

Sparinvest High Yield Value Bonds 2018 løber til den 31. december 2018. Med afdelingen får du mulighed for at investere i globale højtforrentede virksomhedsobligationer fra High Yield-segmentet. Du kan tegne investeringsbeviser i afdelingen ved at kontakte din rådgiver.

Investeringsområde
Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018 investerer i globale højtforrentede virksomhedsobligationer fra High Yield-segmentet. Afdelingen tilpasser løbetiden på de underliggende obligationer til afdelingens løbetid og begrænser dermed renterisikoen.

Godt supplement til kontanter på pensionsordninger og midler under virksomhedsordningen
Virksomhedsobligationer deler fællestræk med både aktier og traditionelle obligationer. Obligationerne kan være et interessant alternativ eller supplement til kontanter på pensionsordninger og midler under virksomhedsordningen.

Senere i år introducerer vi en afdeling, der er velegnet til fri opsparing. Ønsker du at vide mere om denne afdeling, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Køb og behold
Afdelingen betragtes som et 'køb - og behold' produkt, og du kan med fordel beholde produktet frem til udløb i 2018.

Du kan altid sælge investeringsbeviser i afdelingen tilbage, men det sker med en dekort på op til 2 % for ikke at skade de tilbageværende investorer. Afdelingen bliver ikke børsnoteret i Danmark, men alene på børsen i Luxembourg.

Mere information om Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018
Du kan læse mere om Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018 ved at downloade faktaarket nedenfor.

pdf  Sparinvest - High Yield Value Bonds 2018

faktaboks_sparinvest_value_bonds_2018

Link til Bestil et møde - formular   

Samarbejdspartnere
Du kan finde forskellige informationer om vores samarbejdspartnere, herunder ÅOP-nøgletal, prospekter og central investorinformation for de enkelte investerings-afdelinger, ved at besøge nedenstående links.