Sparekassen Vendsyssel

Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Sparinvest lancerer en ny afdeling - Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende.

Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende løber til den 31. december 2018. Med afdelingen får du mulighed for at investere i et miks af virksomhedsobligationer i hele verden. Du kan tegne investeringsbeviser i afdelingen ved at kontakte din rådgiver.

Investeringsområde
Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende investerer i et miks af virksomheds-obligationer i hele verden. Afdelingen tilpasser løbetiden på de underliggende obligationer til afdelingens løbetid og begrænser dermed renterisikoen.

Godt supplement til kontanter på pensionsordninger, fri opsparing og danske obligationer
Virksomhedsobligationer deler fællestræk med både aktier og traditionelle obligationer. Obligationerne kan være et interessant alternativ eller supplement til kontanter på pensionsordninger, fri opsparing og danske obligationer.

Køb og behold
Afdelingen betragtes som et 'køb - og behold' produkt, og du kan med fordel beholde produktet frem til udløb i 2018.

Du kan altid sælge investeringsbeviser i afdelingen tilbage, men det sker med en dekort på op til 2 % for ikke at skade de tilbageværende investorer. Afdelingen forventes at blive noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Mere information om Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende
Ønsker du at vide mere om Sparinvest Value Bonds 2018 Udbyttebetalende, kan du kontakte din rådgiver eller downloade materialet nedenfor.

pdf   Faktaark

pdf   Prospekt 

pdf  Central investorinformation

faktaboks_sparinvest_value_bonds_2018_udbyttebetalende

Link til Bestil et møde - formular    

Samarbejdspartnere
Du kan finde forskellige informationer om vores samarbejdspartnere, herunder ÅOP-nøgletal, prospekter og central investorinformation for de enkelte investerings-afdelinger, ved at besøge nedenstående links.