Sparekassen Vendsyssel

Overskud i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan igen i 2014 præsentere et acceptabelt overskud. Sparekassen har haft overskud i alle årene siden etableringen i 2001. Overskuddet i 2014 blev 60,2 mio. kr. før skat.

Dermed er Sparekassen Vendsyssel blandt de forholdsvis få danske pengeinstitutter, som har formået at præstere overskud i alle årene gennem finanskrisen.

Moderat og kontrolleret vækst
Resultatet af den primære drift udgør 385 mio. kr. og indfrier dermed forventningerne på mellem 375-410 mio. kr., der blev meldt ud i såvel Årsrapport 2013 som Halvårsrapport 2014.

På trods af en stagnerende efterspørgsel er det lykkedes sparekassen at udbygge forretningsomfanget inden for alle væsentlige forretningsområder. Sparekassens samlede udlån er steget med 4,7 % til i alt 8,5 mia. kr. Indlån inkl. puljer er i årets løb steget med 7,4 % til 9,5 mia. kr.

Sparekassens ledelse finder resultatet acceptabelt i betragtning af de svære vilkår for dansk landbrug.

"Resultatet beviser, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Med udgangspunkt i vores primære markedsområde, Vendsyssel, Han Herred, Thy og Vestjylland, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltrække nye gode kunder samt øge forretningsomfanget med eksisterende kunder", siger administrerende direktør Vagn Hansen.

Nedskrivninger
Sparekassen mærker også de svære tider for erhvervslivet i markedsområdet, specielt inden for landbruget.

Dansk landbrug havde i 1. halvår 2014 fornuftige driftsresultater og levede op til budgetterne. I 2. halvår 2014 blev dansk landbrug ramt af flere hændelser, bl.a. handelskrisen med Rusland, som medførte kraftig faldende afregningspriser for især svineavlere. Landbrugssektoren udgør samlet set en forholdsvis stor del af sparekassens samlede udlån og garantier og medfører derfor større nedskrivninger end for gennemsnittet af sektoren i 2014.

"Nedskrivningerne på udlån udgør 333,8 mio. kr. i 2014. Årets nedskrivningsprocent er 2,9, og på trods af de relativt store nedskrivninger har sparekassen en god og robust basisindtjening, som sikrer et acceptabelt resultat", udtaler Vagn Hansen og fortsætter:

"Sparekassen ser det fortsat som en samfundsopgave at finansiere og støtte det lokale erhvervsliv, herunder de effektive landbrug, hvilket har medført relativt store nedskrivninger gennem finanskrisen. Af årets nedskrivninger er de 92 % foretaget på kunder i sparekassens primære markedsområde".

"Sparekassens udlånsportefølje er generel stærk og godt sikret, men naturligvis påvirket af konjunkturudviklingen".

Det finansielle fundament er stærkt og solidt
Sparekassens egenkapital er i løbet af 2014 vokset med godt 88,7 mio. kr. til 1,9 mia. kr. Garantkapitalen er steget med 48,7 mio. kr. og udgør 1,0 mia. kr.

Ved udgangen af 2014 er sparekassens kapitalprocent 16,9, og sparekassens beregnede solvensbehov er 10,7 %. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 6,2 procentpoint.

Ud over at være solvent og solid har sparekassen også sørget for at være særdeles likvid i 2014. Likviditetsoverdækningen var ultimo 2014 på 130,7 % mere end lovens krav, hvilket svarer til en overdækning på mere end 1,6 mia. kr.

Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten
Sparekassen Vendsyssel har i 2014 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne bør ligge indenfor. Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.

Forventninger til 2015
Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus på indtjening forventer sparekassen i 2015 at fortsætte den positive udvikling i kundetilgangen og øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indtægter. Omkostningerne forventes at stige moderat. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift i 2015 vil ligge i niveauet 390-420 mio. kr.