Sparekassen Vendsyssel

Ændret minimumsudbetaling på dine indekskontrakter

Ændret minimumsudbetaling på dine indekskontrakter

Til oktober foretager Nets (tidligere PBS) en ændring i den beregnede
udbetaling fra dine indekskontrakter. Nets beregner og håndterer udbetalinger
af samtlige indekskontrakter, som er oprettet i danske pengeinstitutter.
 
Nets har konstateret, at den beregnede udbetaling af indekskontrakter kan
komme under det beløb, Økonomistyrelsen har fastsat som minimumsbetaling.
Derfor tilpasses udbetalingen fra dine indekskontrakter pr. 1. oktober 2011.
Økonomistyrelsen fastsætter minimumsudbetalingen for et år ad gangen.
 
Din månedlige udbetaling bliver højere
Din løbende udbetaling pr. måned kan fremover blive lidt højere, så den
ikke kommer under den fastsatte minimumsudbetaling. Det kan til gengæld
medføre, at din udbetalingsperiode bliver tilsvarende afkortet.
 
Vi kan i øjeblikket ikke oplyse, hvor lang din udbetalingsperiode bliver.
Længden af udbetalingsperioden afhænger af en række fremtidige forhold
som for eksempel forrentningen og ændringer i minimumsbetalingen.
 
I løbet af september modtager du et Stamkort fra Nets, hvor du kan se det nye månedlige udbetalingsbeløb.