Sparekassen Vendsyssel

Ændringer i Garantiformuens dækninger for børneopsparinger, der er placeret i puljer

Garantiformuen dækker kun i begrænset omfang børneopsparinger, der er placeret i puljer. Indskud på børneopsparinger, der er foretaget pr. 1. juni 2015 og senere og afkast heraf, som er placeret i puljer, er ikke dækket af Garantiformuen.

Læs mere på Garantiformuens hjemmeside