Sparekassen Vendsyssel

Så sikre er dine penge i sparekassen

Udløb af den generelle indskydergaranti (Bankpakke I), har helt naturligt fyldt meget i de danske medier, og der er skrevet rigtig meget om, hvor sikre de danske pengeinstitutter er. Vi mener, at det fremover er det endnu vigtigere at være kunde i et sundt - men ikke nødvendigvis et stort - pengeinstitut.
 
Hvis man vil kaste et kritisk blik på sit pengeinstitut, kan man bl.a. se på i flg. faktorer:
 
Soliditet
Hvor stor er formuen i forhold til forretningsomfanget?
Er der en god balance mellem udlån og indlån?
Likviditet Er der penge nok i kassen - både til daglig og til en presset situation?
Indtjeningsevne Formår pengeinstituttet - også i lavkonjunktur - at drive en fornuftig forretning?
 
I Sparekassen Vendsyssel har vi forberedt os grundigt på udløbet af den generelle indskydergaranti, og vi er stærkere end nogensinde. Vi er solide og har en sund forretning. Vi får hele tiden nye kunder, og oplever dagligt et stigende forretningsomfang med vores eksisterende kunder. Vi oplever i det hele taget en sund vækst og har stabilitet i vores indlån.
 
Sparekassens soliditet
Vi har polstret os med kapital og likviditet - har en høj solvens på 17,6%, en høj solvensmæssig friværdi på 7,58% samt en god balance mellem ind- og udlån.
 
Det vil sige, at vi har rigtig godt styr på tingene. Vi har styr på vores kreditter, og har lagt de værste nedskrivninger bag os, ligesom det lysner for landbruget.
 
Teoretisk set vil det ikke være afgørende for vores eksistens, hvis kunderne hævede deres indskud - men det er naturligvis ikke et ønskescenarie for et pengeinstitut.
 
Sparekassens solvens Indlån, udlån og garantier 
 
Historisk høj likviditet
Vi kommer ikke til at lide af penge mangel. Vi har en likviditetsoverdækning i forhold til lovens krav på ikke mindre end 306,2%, hvilket svarer til at vi kan tåle at miste 3,9 mia. kroner af vores indlån uden at gå tør for penge.
 
Sund vækst og rekordresultat for 1. halvår 2010
I Sparekassen Vendsyssel lægger vi vægt på at drive en sund forretning, fordi vi derved sikrer stabilitet for vores garanter og øvrige kunder. Vi er derfor særdeles tilfredse med, at resultatet for det første halvår af 2010 viser et overskud før skat på 85,4 mio. kr., hvilket er det bedste halvårsregnskab nogen sinde i Sparekassen Vendsyssels historie.
 
Vi har haft overskud i alle årene under krisen og kan nu konstatere, at sparekassen er kommet styrket gennem krisen.

lime_pil  Læs Halvårsrapporten 2010 her