Sparekassen Vendsyssel

Grøn Energi 2016

Forbedrede vilkår for Grøn Energi 2016

Til trods for de turbulente markedsvilkår, har Garanti Invest gennemført en succesfuld licitation. Det betyder, at du som investor opnår en Fast afkastfaktor på hele 55 % på garantiobligationen Grøn Energi 2016 i stedet for de forventede 40 %.

Dine muligheder for at få et afkast er dermed markant forbedret. Den høje afkastfaktor og de lave aktiekurser gør, at Grøn Energi 2016 kan vise sig at blive en særdeles attraktiv og sikker investering for dig.

afkastloft_55_ny

I eksemplet ovenfor forbedres indfrielseskursen fra 130 til 136, da den Faste afkastfaktor er låst fast på 55 %. Afkastpotentialet for garantiobligationen er ubegrænset.

Hvis alle aktier er uforandret ved udløb, bliver garantiobligationen indfriet til kurs 122.

Hvis aktierne ikke udvikler sig positivt, kan de seks aktier, der ikke bliver erstattet, falde med ca. 36,67 % i snit før garantiobligationen bliver indfriet til kurs 100.

Startkurserne på de underliggende aktier fastlægges den 30. november, 1 og 2. december.

Du kan følge udviklingen løbende på Garanti Invests hjemmeside 

Få flere informationer om Grøn Energi 2016