Sparekassen Vendsyssel

Forrygende afkast i Sparekassen Vendsyssels puljer

2014 blev endnu et år i rækken af flotte afkast, som er kommet Sparekassen Vendsyssels kunder med pensionsordningen placeret i Lokal Puljepension til gode. Både aktier og obligationer er steget over året, og de populære mixpuljer, som investerer i både aktier og obligationer, har nydt godt af at vinde på både gyngerne og karrusellerne. De finansielle markeder har generelt udviklet sig positivt i 2014, men en dygtig forvaltning af de enkelte investeringsstrategier har bidraget yderligere til puljernes afkast.

Sådan har sparekassens puljer klaret sig

  Afkast 2014*

3-års samlet
afkast*

Mixpulje Lav 7,5 % 

26,2 %

Mixpulje Middel

10,8 % 

38,7 % 

Mixpulje Høj

12,8 % 45,7 %

* Tallene er efter omkostninger og før pensionsafkastskat.

Tage Thomsen, investeringschef i Sparekassen Vendsyssel, fortæller om de investeringsmæssige resultater:

"Det har jo været et positivt, men meget blandet marked at investere på i 2014. Renten har fortsat været rekord lav, eksempelvis får man ikke engang 1 % i rente på en 10-årig statsobligation, mens amerikanske aktier er steget 28 % i 2014. Stigningen på godt 6 % i europæiske aktier var noget mere beskeden."

"Med et afkast på 7,5 % på lav-risiko mixpuljen og næsten 11 % og 13 % i de to øvrige mixpuljer, er vi mildt sagt ganske tilfredse med, hvad vores kunder har fået ud af at være med i puljerne i 2014", siger Tage Thomsen.

Ser man på puljernes afkast i et lidt længere perspektiv, så bliver billedet ikke mindre imponerende. Sparekassen Vendsyssels tre mixpuljer, som har henholdsvis lav, middel og høj aktieandel, har givet 26 %, 38 % og 45 % i afkast over tre år.

"Ikke alene er afkastene i de tre mixpuljer flotte, men jeg glæder mig også over, at de ret konsistent afspejler en fornuftig sammenhæng mellem lav, middel og høj risiko og det tilsvarende afkast", udtaler Tage Thomsen.

Ny Mixpulje Minimum
Sparekassen Vendsyssel introducerede i marts endnu en mixpulje med tilnavnet Minimum. Tage Thomsen fortæller om det nye tiltag:

"Vi oplever, at en del af vores kunder, som nærmer sig pensions- eller efterlønsalderen ønsker at skubbe udbetalingstidspunktet foran sig 2-3 år. Her ville en traditionel anbefaling ofte være "sikre" obligationer. Vi mener, der i de kommende år er større risiko for at renten stiger end at den falder, hvilket kan medføre kursfald på obligationer. Derfor finder vi det mere sikkert at blande porteføljen med andre aktiver, som vi gør det i Mixpuljerne. Den nye Mixpulje Minimum har derfor 15 % aktier og 10 % erhvervsobligationer. Det er nok til at skabe en balance, så selv en forsigtig investor har chancen for at opnå et positivt afkast, selvom obligationerne falder i kurs".

Mixpuljerne er også velegnet til børneopsparing
Som noget nyt kan børneopsparinger også investeres i mixpuljerne:

"I rådgivningen tager vi højde for barnets alder, opsparingens tidshorisont og din risikovillighed. Med mixpuljerne får du plejet dine investeringer af sparekassen, herunder investeret din løbende opsparing, uden at du nødvendigvis skal gøre noget. Samtidig er en investering i mixpuljerne en enkel måde at fremtidssikre dit barns opsparing på", udtaler Tage Thomsen.