Sparekassen Vendsyssel

Hals Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel fusionerer

Hals Sparekasse med afdelinger i Hals og Vester Hassing fusionerer med Sparekassen Vendsyssel med virkning fra 1.1.2015.

Den stadig svage vækst i samfundet, den lave rente og ikke mindst de kraftigt stigende krav om kapital, de voksende administrative byrder og behovet for bredere kompetencer, har fået Hals Sparekasse til, efter mere end 145 års selvstændighed, at blive en del af Sparekassen Vendsyssel.

"Vi har valgt den løsning, der er bedst for lokalområdet, vores kunder og medarbejdere, og sikrer med sammenlægningen med Sparekassen Vendsyssel, at der er kompetent rådgivning og ekspedition i vores markedsområde i mange år frem", udtaler formanden for Hals Sparekasses bestyrelse Jens Højer.

Positive muligheder
"Vi ser bestemt mange positive muligheder ved en sammenlægning af de to virksomheder", siger administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel Vagn Hansen og fortsætter:

"Vi kan ved fælles hjælp udbrede Sparekassen Vendsyssels rådgivningskoncepter og fordelsprogrammer, og sikre kunderne i Hals Sparekasse en fortsat kvalificeret og uopfordret rådgivning, med en række nye fordele".

"Hovedkontoret i Hals udbygges med erhvervskompetencer og bliver samtidig regionshovedkontor for en ny region, som omfatter afdelingerne i den gamle Hals kommune (Hals, Ulsted og Vester Hassing). Afdelingen i Vester Hassing tilføres flere ressourcer, idet vi ser området som et spændende og attraktivt sted, hvor der er brug for en stærk, kompetent og lokal sparekasse. Derudover vil vi etablere endnu en afdeling i Aalborg, i de lokaler Hals Sparekasse har lejet på Kastetvej. Vi ser Aalborg som en utrolig spændende by, og vores afdeling i det gamle posthus i Algade udvikler sig rigtig godt. Der er god plads til endnu en afdeling i Nordjyllands hovedstad, og vi glæder os til at byde endnu flere nye kunder velkommen i sparekassen".

Lokal fond i Hals
I forbindelse med fusionen oprettes en almennyttig velgørende fond til støtte for områdets forenings- og fritidsliv i Hals Sparekasses nuværende virkeområde. Fonden får en kapital som ca. svarer til den frie egenkapital i Hals Sparekasse.

Repræsentanter for den nuværende Hals Sparekasse vil i en periode være repræsenteret i repræsentantskab og bestyrelse for Sparekassen Vendsyssel.

Sparekassen Vendsyssel har i gennem hele finanskrisen haft overskud, og den nye sammenlagte Sparekassen Vendsyssel vil fortsat fremstå som et meget solidt pengeinstitut, som kunderne kan være trygge ved, og vil efter sammenlægningen have udsigt til endnu bedre driftsresultater.

Bestyrelserne for Hals Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel har godkendt fusionen. Fusionen skal efterfølgende godkendes af de 2 sparekassers repræsentantskab og af Finanstilsynet.

Fakta om sammenlægningen:

Status pr. 31.12.2014

Hals Sparekasse

Sparekassen Vendsyssel

Den nye Sparekassen Vendsyssel

Udlån

0,2 mia. kr

8,6 mia. kr

8,8 mia. kr

Indlån inkl. puljer

0,6 mia. kr.

9,5 mia. kr

10,1 mia. kr 

Egenkapital

0,1 mia. kr.

1,9 mia. kr

1,9 mia. kr 

Heraf garantkapital

0,0 mia. kr.

1,0 mia. kr

1,1 mia. kr.

Kapitalprocent

17,7

16,9

16,9 

Solvensmæssig friværdi

5,9 procentpoint

6,2 procentpoint

6,2 procentpoint 

Antal kunder

 7.400

  87.100

94.500 

Antal garanter

 2.576

  33.900

36.476 

Antal medarbejdere

 17 

327 

344 

Antal afdelinger

24

27