Sparekassen Vendsyssel

 

 

 

 

 

 

Genvalg til seks bestyrelsesmed-lemmer i Sparekassen Vendsyssel

På et ordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel den 28. marts 2017 blev seks opstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt til bestyrelsen.

Sparekassens bestyrelse består nu af følgende medlemmer:

lime_pilAdvokat Birte Dyrberg (genvalgt til formand)
lime_pilFabrikant Svend Westergaard (genvalgt til næstformand)
lime_pilDirektør (CEO) Søren Vad Sørensen
lime_pilForhenværende bankdirektør Ole S. Bak
lime_pilErhvervsjurist Martin Valbirk
lime_pilLandmand Mogens Nedergaard
lime_pilKunderådgiver Morten Pilegaard (medarbejdervalgt)
lime_pilInvesteringschef Tage Thomsen (medarbejdervalgt)
lime_pilForsikringschef Helle S. Sørensen (medarbejdervalgt)

På mødet godkendte repræsentantskabet også sparekassens årsregnskab for 2016, forslag til resultatdisponering af årets overskud og den foreslåede garantrente på 3,25 %. Garantrenten blev tilskrevet garanternes konti den 30. marts 2017 med i alt 35,7 mio. kr.

Ny fond

På dagsordenen til mødet var også Sparekassen Vendsyssels nystiftede fond, Sparekassen Vendsyssels Fond, som fik overført 25 mio. kr. Beløbet er investeret i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel. Fonden har til formål at donere penge til almennyttige og velgørende formål i sparekassens virkeområde, primært i de områder, hvor der ikke i forvejen er en lokal fusionsfond. Fonden kan først donere penge i marts 2018, når der er udbetalt garantrente.

Fondens bestyrelse ser ud som følger:

lime_pilAdvokat Birte Dyrberg, Hjørring (formand for bestyrelsen i Sparekassen
   Vendsyssel)
lime_pilFabrikant Svend Westergaard, Hundelev (næstformand for bestyrelsen i
   Sparekassen Vendsyssel)
lime_pilForhenværende vildtkonsulent Peter Have, Vrå (repræsentantskabsmedlem i
   Sparekassen Vendsyssel)
lime_pilEntreprenør Martin Jensen, Hundelev (repræsentantskabsmedlem i Sparekassen
   Vendsyssel)
lime_pilCenterchef Alex Rasmussen, Vrå (repræsentantskabsmedlem i Sparekassen
   Vendsyssel)
lime_pilStenhugger Niels Ole Wensien, Bedsted (repræsentantskabsmedlem i
   Sparekassen Vendsyssel)
lime_pilDirektør Vagn Hansen