Sparekassen Vendsyssel

Tilfredsstillende resultat på 54 mio. kr. i overskud for første halvår 2011 i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan for første halvår 2011 præsentere et overskud på 54 mio. kr. før skat, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til samfundsudviklingen i det forgangne halvår.

Moderat og kontrolleret vækst trods stagnerende efterspørgsel
Resultatet af den primære drift for første halvår 2011 udgør 122 mio. kr. og indfrier dermed forventningerne.

Det er lykkedes sparekassen at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst på trods af en stagnerende efterspørgsel. Sparekassens samlede udlån er øget med 97 mio. kr. til i alt 6,4 mia. kr. sammenlignet med udlånene pr. 31.12. 2010. Indlån inkl. puljer er faldet beskedent med 59 mio. kr. til 6,4 mia. kr. i forhold til 31.12. 2010. Der er således balance mellem ind- og udlån.

Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende
"Det tilfredsstillende resultat viser, at vi har formået at fastholde sparekassens indtjening på et højt niveau i første halvår 2011, som har været vanskeligt for sektoren", siger administrerende direktør Vagn Hansen og fortsætter:
 
"Resultatet beviser desuden, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Med udgangspunkt i vores primære markedsområde, Vendsyssel, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltrække nye gode kunder samt øge forretningsomfanget med vores eksisterende kunder".
 
Begrænsning af tab
"Det bidrager også positivt til resultatet, at vi har kunnet fastholde et relativt fornuftigt niveau på nedskrivninger på udlån set i forhold til samfundsudviklingen. Nedskrivningerne udgør 55,1 mio. kr. i første halvår 2011", siger Vagn Hansen. 
 
"Sparekassens udlånsportefølje er generel stærk og godt sikret, men den er naturligvis påvirket af konjunkturudviklingen. Det er glædeligt, både for os og den enkelte kunde, at det i en række tilfælde er lykkedes at forhindre eller begrænse et eventuelt tab", udtaler Vagn Hansen.

Det finansielle fundament er stærkt og solidt
Sparekassens egenkapital er vokset med godt 61 mio. kr. fra 1,39 mia. kr. i 2010 til 1,45 mia. kr. ved udgangen af første halvår 2011, heraf udgør garantkapitalen 746 mio. kr.
 
Sparekassens solvensprocent er 18,3 ved udgangen af første halvår 2011, mens det beregnede solvensbehov er 10,9 %.  Således har sparekassen en solvensmæssig friværdi på 7,4 procentpoint.
 
Ud over at være solvent og solid har sparekassen også sørget for at være særdeles likvid i første halvår 2011, bl.a. for at kunne imødegå et muligt fald i indlån på grund af fortsat usikkerhed i markedet. Likviditetsoverdækningen var ved udgangen af første halvår 2011 på 213,4 % mere end lovens krav. 
 
Sparekassen har god plads i Tilsynsdiamanten
Sparekassen Vendsyssel har i 2011 forholdt sig til Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant, der opstiller fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne fra ultimo 2012 bør ligge indenfor. Sparekassen har på alle områder god luft og bevægelsesfrihed i forhold til grænseværdierne.
 
Forventninger til 2011
Ved at fastholde strategien og fortsat holde fokus på indtjening forventer sparekassen i 2011 at fortsætte den positive udvikling i kundetilgangen og øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indtægter. Omkostningerne forventes at stige moderat. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift for hele året vil ligge i niveauet 230 - 250 mio. kr.