Sparekassen Vendsyssel

Husk at forny din LEI-kode

Når en virksomhed investerer, indberetter vi i dag en lang række informationer til myndighederne. Ny lovgivninq kræver, at alle virksomheder, som handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, har en LEI-kode.

En LEI-kode er gyldig i 1 år, fra du registrerer den. Den skal derfor fornys hvert år. Husk at forny din LEI-kode, så du fortsat kan handle værdipapirer.