Sparekassen Vendsyssel

Fakta om Indskydergarantifonden

Den 30. september 2010 udløber den generelle statsgaranti for indskud og erstattes af en indskydergarantiordning, som sikrer at private kunder og virksomheder får dækket deres almindelige indlån med op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder, hvis deres pengeinstitut går konkurs.
 
Fælleskonti
Har to ægtefæller f.eks. til sammen indsat 1.500.000 kr. på en konto hvor de begge er kontohavere, får de dækket hele beløbet, dvs. 750.000 kr. hver.
 
Modregning af gæld
Indskydergarantien giver en nettodækning på 750.000 kr. af indestående efter fradrag af indskyders eventuelle lån og andre forpligtelser overfor pengeinstituttet. Har man f.eks. et billån på 300.000 kr. og et indlån på 1 mio. kr. så modregnes udlånet i indlånet, og de resterende 700.000 kr. dækkes af indskydergarantien.
 
Nogle kontotyper dækkes fuldt ud
Det gælder de særlige indlån, som består af: rate- og kapitalpensioner, indekskonti, selvpensioneringskonti, børne-, bolig- og uddannelsesopsparingskonti, etableringskonti, advokaters klientkonti, skifteretskonto vedrørende dødsbo under offentligt skifte, indskud i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven og arveloven samt deponeringer i henhold til deponeringsloven.