Sparekassen Vendsyssel

Skattefradrag for et eventuelt kurstab på aktier i Sparekassen Hvetbo A/S 

Som omtalt i Fusionsprospektet, vi sendte ud i forbindelse med sammenlægningen mellem Sparekassen Hvetbo A/S og Sparekassen Vendsyssel, skal alle aktionærer i det tidligere Sparekassen Hvetbo A/S huske at indberette købskursen på de erhvervede aktier til SKAT.

Derudover skal man også indberette salgskursen (kurs 55) til SKAT, idet SKAT ikke som forventet kan bruge de indberettede oplysninger fra Sparekassen Vendsyssel. Oplysningerne skal indberettes på SKAT's hjemmeside under Egne oplysninger. Såfremt man ikke indberetter købs- og salgskursen, risikerer man at miste fradrag af et eventuelt kurstab på aktierne i Sparekassen Hvetbo A/S.

Vi henviser til det tidligere udsendte Fusionsprospekt for mere information om den videre skattemæssige behandling af kurstab.

pdf  Fusionsprospekt