Sparekassen Vendsyssel

Konstituering i bestyrelsen for Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel afholdt repræsentantskabsmøde den 11. marts 2014, og dermed valg til sparekassens bestyrelse .

Den nye bestyrelse foretog en konstituering på bestyrelsesmødet den 25. marts 2014.

Efter 13 år i formandsstolen for sparekassens bestyrelse, siden dannelsen af Sparekassen Vendsyssel i 2001, ønskede Svend Westergaard ikke at genopstille som formand.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Ny formand er advokat Birte Dyrberg.
Ny næstformand er fabrikant Svend Westergaard.
 
Birte Dyrberg
Birte Dyrberg