Sparekassen Vendsyssel

Skatterådet udskyder behandling af Kundekroner

Skatterådet har desværre endnu engang udskudt afgørelsen om Totalkredits nye begreb Kundekroner. Næste møde i Skatterådet forventes afholdt den 26. april 2016. Den 15. marts udsendte Totalkredit følgende meddelelse:

KundeKroner er en stærk og nyskabende model med kontante fordele for kunderne. Det glæder vi os til, at vores kunder kommer til at mærke. Men naturligvis er det vigtigt for os, at vi kan fortælle vores kunder helt præcist, hvordan de skattemæssige forhold er omkring KundeKroner. Det har vi ikke fået endelig klarhed omkring i dag, da Skatterådet har meddelt os, at de har udsat sagen. Dette indebærer, at vi først modtager en afgørelse på et senere tidspunkt, udtaler koncernchef Michael Rasmussen.

Det er planen, at KundeKroner kommer kunderne til gode i form af rabatter, som teknisk set nedsætter kundens bidrags- eller rentebetalinger til Nykredit-koncernen. Nykredit-koncernen er af den opfattelse, at kunderabatter (KundeKroner) ikke er indkomstskattepligtige for kunderne. Derimod er den eneste skattemæssige konsekvens, at kundernes fradrag for bidrags- eller rentebetalinger nedsættes. Det er dette, som Nykredit for en sikkerheds skyld har bedt Skatterådet bekræfte.

 

17. marts 2016