Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30
i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport 2018 til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i
    henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen

4. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand