Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde
tirsdag den 29. marts 2016 kl. 18.30 i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport 2015 til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab
    i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen

5. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelsen eller repræsentantskabsmed-
    lemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand