Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen indkalder herved til repræsentantskabsmøde

tirsdag den 25. august 2015 kl. 19.00
i Nordsøcentret, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Bestyrelsens beretning

3. Halvårsrapport 2015

4. Eventuelt


På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand