Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde
tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18.30
i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport 2013 til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i 
    henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen.

5. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelsen eller repræsentantskabsmedlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne

Svend Westergaard
Formand