Sparekassen Vendsyssel

Ordinært repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde
tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18.30
i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport 2014 til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i 
    henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen.

5. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelsen eller repræsentantskabsmedlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand