Sparekassen Vendsyssel

Renteændring

Med baggrund i et fortsat faldende rentemarked, nedsætter vi indlånsrenten på udvalgte produkter med op til 0,5 %-point med virkning fra den 18. februar 2013.