Sparekassen Vendsyssel

Renteændring

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelser den 9. december 2011 og den 16. december 2011, nedsætter vi renten på udvalgte variabelt forrentede indlån med op til 0,35%-point med virkning fra den 9. januar 2012.

Med baggrund i de fortsat stigende finansieringsomkostninger i sektoren samt øgede internationale kapitalkrav, forhøjer vi renten for udlån og kreditter med op til 0,50%-point med virkning fra den 7. februar 2012. Det svarer til, at den årlige nominelle rente forhøjes med op til 0,58%-point.

Endvidere forhøjer vi garantiprovisionen på finanslån med 0,50%-point med virkning fra den 2. januar 2012.