Sparekassen Vendsyssel

Renteændring

Med baggrund i et fortsat faldende renteniveau, nedsætter vi renten for udvalgte variabelt forrentede indlån med op til 0,50%-point med virkning fra den 8. juli 2013.

Du kan få mere information om de nye rentesatser i vores afdelinger.