Sparekassen Vendsyssel
 

Renteændring pr. 1. juli 2017

Af forretningsmæssige årsager nedsætter vi renten for udvalgte variabelt forrentede indlån med op til 0,50%-point med virkning fra den 1. juli 2017.

Du kan få mere information om de nye rentesatser i vores afdelinger.