Sparekassen Vendsyssel

Hurup afdeling sammenlægges med Bedsted afdeling

Efter moden overvejelse har Sparekassen Vendsyssel besluttet at sammenlægge Hurup afdeling med sparekassens afdeling i Bedsted. Sidste åbningsdag i Hurup er fredag den 22. februar 2013.

Baggrunden er den stadigt stigende faglige kompleksitet i den finansielle rådgivning samt ikke mindst de skærpede regler om uddannelse og certificering, som er på vej på området.

"Vi har den holdning, at hver afdeling skal fungere som en miniudgave af Sparekassen Vendsyssel, så vores kunder oplever samme høje kvalitet i rådgivningen inden for bolig, pension, forsikring og investering, uanset hvilken afdeling de benytter", fortæller vicedirektør Jan Skov og fortsætter:

"For at fastholde den høje kvalitet skal rådgiverne fremover i endnu højere grad have mulighed for specialisering, efteruddannelse, vidensdeling og sparring med kolleger. Alt sammen noget der er vanskeligt i mindre afdelinger".

Kunderne fra Hurup kan dog fortsat møde de samme velkendte ansigter, idet de fire medarbejdere i Hurup fremover vil tilbringe hele arbejdsugen i Bedsted.

"Vi regner ikke med, at de 7,4 km. mellem afdelingerne bliver et problem. Derimod tror vi, at kunderne hurtigt vil opleve det som en fordel at blive betjent i en større afdeling. Endelig er der jo altid mulighed for at aftale et rådgivningsbesøg hjemme hos kunden, hvis der skulle være behov for det", siger Jan Skov.

Desuden understreger Jan Skov, at sparekassen er indstillet på at fortsætte sin støtte til idræts- og foreningslivet i Hurup.

"Nærhed og lokalt engagement er nogle af vores kerneværdier. Og efter vores definition afhænger det ikke af antallet af kilometer, men af den opbakning vi oplever i lokalområdet", konkluderer Jan Skov.

"Vi glæder os meget til at byde kunderne fra Hurup velkommen. For at de skal lære os at kende og føle sig hjemme i afdelingen, har vi inviteret til et lille, uformelt åbent hus-arrangement i Bedsted afdeling torsdag den 28. februar fra kl. 14.30 - 17.30. Vi har kaffe, kage og et lille glas parat og håber, at rigtig mange vil kigge indenfor", slutter Jan Skov.