Sparekassen Vendsyssel

De 4 mindste afdelinger lukker

Efter moden overvejelse har Sparekassen Vendsyssel besluttet at lukke de fire mindste enheder i afdelingsnettet. Det drejer sig om afdelingerne i Tranum, Hou, Serritslev og Poulstrup.
 
Baggrunden er den stadigt stigende faglige kompleksitet i den finansielle rådgivning samt ikke mindst de skærpede regler om uddannelse og certificering, som er på vej på området.
 
Vi har den holdning, at hver afdeling skal fungere som en mini-udgave af Sparekassen Vendsyssel, så vore kunder oplever samme høje kvalitet i rådgivningen inden for bolig, pension, forsikring og investering uanset, hvilken afdeling de benytter.
 
For at fastholde den høje kvalitet skal rådgiverne fremover i endnu højere grad have mulighed for specialisering, efteruddannelse, vidensdeling og sparring med kolleger. Alt sammen noget som er vanskeligt i en afdeling med kun to medarbejdere.
 
De berørte afdelinger bliver lagt sammen med nærmeste store afdeling, hvortil medarbejderne også flytter. Tranum afdeling bliver lagt sammen med Brovst afdeling. Hou afdeling bliver lagt sammen med Ulsted afdeling. Poulstrup og Serritslev afdelingerne bliver lagt sammen med Vrå afdeling.
 
Sparekassen regner ikke med at den øgede afstand til nærmeste afdeling vil blive et problem idet, der højst bliver tale om 6 km. Derimod tror vi, at kunderne hurtig vil opleve det som en fordel at blive betjent i en større afdeling. Endelig er der jo altid mulighed for at aftale et rådgivningsbesøg hjemme, hvis der skulle være behov for det.
 
Sidste åbningsdag er torsdag den 18. november i Hou og Poulstrup og fredag den 19. november i Tranum og Serritslev.