Sparekassen Vendsyssel

Udnævnelser i Sparekassen Vendsyssel

Som en naturlig del af den udvikling sparekassen er inde i, styrkes den centrale organisation nu med en række udnævnelser.

Jan Skov
Jan skov
Direktør

Jan Skov er udnævnt til direktør og indtræder i direktionen med virkning fra 1. juni 2013. Jan er 49 år, HD i regnskab og økonomistyring, og kommer fra en stilling som vicedirektør i sparekassen.

Lars Guldager
Lars Guldager
HR-direktør

Lars Guldager er udnævnt til HR-direktør med ansvar for personale, uddannelse og Servicegruppen. Lars er 57 år, merkonom i organisation og ledelse. Lars startede i det nye job den 5. august 2013. Lars kommer fra en stilling som direktør for Pandrup afdeling.

Henrik Bach Winther
Henrik Bach Winther
Afdelingsdirektør for Pandrup afdeling

Henrik Bach Winther er udnævnt til afdelingsdirektør for Pandrup afdeling. Henrik er 38 år og tog over den 5. august 2013. Henrik kommer fra en stilling som privatkundechef i Pandrup afdeling.

Allan Madsen
Allan Madsen
Afdelingsdirektør for Landbrugscenter

Allan Madsen er udnævnt til afdelingsdirektør for Landbrugscentret. Allan er 49 år og får det overordnede ansvar for landbrug i hele sparekassen. Allan bliver ansvarlig for at udvikle og synliggøre Sparekassen Vendsyssel inden for landbrugsområdet. Allan starter i det nye job den 1. september 2013. Allan kommer fra en stilling som direktør for Frederikshavn Centrum afdeling.

Torben Gern Madsen
Torben Gern Madsen
Afdelingsdirektør for Frederikshavn afdeling

Torben Gern Madsen er ansat som ny afdelingsdirektør for Frederikshavn afdeling. Torben er 51 år, merkonom i finansiering, statsaut. ejendomsmægler, og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Bank i Frederikshavn. Torben startede i Frederikshavn den 5. august 2013.

Ejner Munk Svendsen
Ejner Munk Svendsen
Afdelingsdirektør for Erhverv- og Finanscenter

Ejner Munk Svendsen er udnævnt til afdelingsdirektør for Erhverv- og Finanscenter. Ejner er 54 år, HD i regnskab og økonomistyring. Ejner får det overordnede ansvar for erhverv og finans i hele sparekassen og bliver ansvarlig for at udvikle og synliggøre Sparekassen Vendsyssel inden for erhvervs- og finansområdet. Ejner starter i det nye job den 1. september 2013. Ejner kommer fra en stilling som direktør for Hjørring afdeling.

Carsten Nielsen
Carsten Nielsen
Afdelingsdirektør for Formuecenter Vendsyssel

Carsten Nielsen er udnævnt til afdelingsdirektør for Formuecenter Vendsyssel. Carsten er 43 år og får det overordnede ansvar for formue-, pensions-, og investeringsrådgivning i sparekassen og bliver ansvarlig for at udvikle og synliggøre Sparekassen Vendsyssel inden for området. Carsten kommer fra en stilling som pensionschef i sparekassen.

Med ovennævnte udnævnelser, har vi styrket sparekassens centrale organisation og er godt rustet til de kommende udfordringer.