Sparekassen Vendsyssel

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Vendsyssel, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassen Vendsyssels behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Vendsyssel. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Sparekassen Vendsyssels klageansvarlige er underdirektør Flemming Johnsen, som kan kontaktes pr. brev på adressen Østergade 15, 9760 Vrå eller pr. e-mail på adressen fljo@sparv.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for:
 
Pengeinstitutankenævnet
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K.
Tlf. 35 43 63 33

Desuden kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal, når du ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Du skal indgive klagen til:

EU-Kommisionens online klageportal

Når du indgiver en klage, skal du angive sparekassens e-mailadresse fljo@sparv.dk
Bestil et møde med os
Bestil møde